Amicoat sikrer inntektene gjennom patentering

February 24, 2021 in News | Comments Off on Amicoat sikrer inntektene gjennom patentering

Amicoat sikrer inntektene gjennom patentering

Amicoat er et bioteknologiselskap som leverer innovative løsninger til sine partnere. Inntektene kommer i form av milepælsbetalinger og lisensinntekter fra produsentene. Med denne forretningsmodellen er det avgjørende at de beskytter teknologien gjennom patenter og varemerker.

Foto: John Sigurd Mjøen Svendsen

Vi har for tiden problemer med søketjenesten (søk i databasen). Vi jobber med å rette feilen.

Lukk denne meldingen

Teknologi med mange bruksområder

Amicoat har utviklet teknologi som blant annet kan minske infeksjonsfaren i helsevesenet ved at produsenter av medisinsk teknisk utstyr kan lage produkter som holdes bakteriefrie under bruk. Dermed han antibiotikabruken reduseres og bidra til mindre antibiotikaresistens. Teknologien er basert på naturens medfødte immunsystem, og antimikrobielle peptider er en nøkkelkomponent. Amicoat har utviklet syntetiske peptider analoge til de naturlige peptidene. Egenskapene til disse gir mange bruksmuligheter også utenfor helsesektoren; eksempelvis innen vanntilførsel, luftbehandling, forsvars- og næringsmiddelindustrien.

Beskyttelse av teknologien er avgjørende

Amicoat leverer løsninger til produsenter av ferdige produkter. De har flere partnere som ønsker å forbedre produktene sine ved hjelp av Amicoats teknologi. Amicoat har et aktivt forsknings- og utviklingsprogram, og legger ned et betydelig arbeid i å kombinere sin teknologi med andres produkter. 

Forretningsmodellen er basert på teknologioverføring til partnere som vil bruke deres teknologi i sine produkter. Amicoat mottar betaling for oppnådde milepæler i forsknings- og utviklingsarbeidet, og får i tillegg lisensbetaling som en prosentvis andel av omsetningen til produktet. Med denne forretningsmodellen er det avgjørende å beskytte teknologien. Amicoat har derfor utviklet en IP-strategi for å beskytte oppfinnelsene. Selskapet har både patenter og varemerker, men særlig patentene er avgjørende for å sikre vekst og inntjening. I tillegg til patentene på selve teknologien, ønsker de også å beskytte innovative metoder for å koble teknologien mot andres produkter.

I forhandlinger med potensielle partnere merker de godt hvor viktig det er å eie gode patentrettigheter. Disse gjør forhandlingsposisjonen sterkere, og er ofte basis for at et samarbeid kan etableres.

Amicoat bruker et fast patentkontor som har god kjennskap til virksomheten og teknologien, og som dermed kan utforme patentsøknaden optimalt, både faglig og forretningsmessig.

Offentlig støtte vesentlig for kommersialisering

Virksomheten har mottatt betydelig støtte fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Denne støtten har vært en forutsetning for å utvikle teknologien fra et akademisk konsept til kommersielle løsninger.

Råd til andre

Et råd til andre bedrifter i oppstartfasen: «Hvis din bedrift utvikler noe unikt, må det forbli unikt! Beskytt dine oppfinnelser, og søk hjelp hos Patentstyret – det er gratis!»